دوره 11، شماره 2 - ( بهار و تابستان 1395 )                   جلد 11 شماره 2 صفحات 7-16 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

khoramiyan tousi S. Comparison of antifungal effect of ZOE, Metapex and Sealapex on Candida Albicans. ijpd. 2016; 11 (2) :7-16
URL: http://journal.iapd.ir/article-1-114-fa.html
خرمیان طوسی سمیه. مقایسه اثر ضد قارچ زینک اکساید اوژنول،Metapex و Sealapex بر روی کاندیداآلبیکانس. مجله دندانپزشکی کودکان ایران. 1395; 11 (2) :7-16

URL: http://journal.iapd.ir/article-1-114-fa.html


چکیده:   (2268 مشاهده)
زمینه و هدف: اثر ضدمیکروبی مواد پرکننده کانال در طی درمان پالپکتومی به منظور حذف پاتوژن­های باقی مانده در کانال ریشه مهم و ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه فعالیت ضد قارچ زینک اکساید اوژنول  (ZOE)با ترکیبات حاوی کلسیم هیدروکساید (Metapex وSealapex ) بود.
روش بررسی: یک مطالعه آزمایشگاهی، جهت ارزیابی فعالیت ضد قارچ طراحی و از تست مهاری انتشار در آگار استفاده گردید. برای این منظور از 30 پلیت به قطر 10 سانتی­متر که محتوی آگاری به ضخامت چهار میلی­متر و حاوی قارچ کاندیدا­آلبیکانس بود استفاده شد. در هر ظرف، چهار حفره با فواصل یکسان از هم و به قطر پنج میلی­متر در آگار ایجاد گردید. در سه حفره، مواد مورد آزمایش (Metapex و Sealapex و ZOE) و در یک حفره، آب مقطر به عنوان کنترل منفی ریخته شد. پلیت ها در دمای 37 درجه سانتی گراد و به مدت 48 ساعت انکوبه شدند. سپس قطر هاله عدم رشد توسط کولیس برحسب میلی­متر اندازه گیری شد.  از تست کروسکال_والیس جهت آنالیزهای آماری استفاده شد و حد معنی داری کمتر از 0.05 برای تعیین معناداری اختلاف، در نظر گرفته شد.
یافته ها: تست کروسکال_والیس اختلاف معنی داری را بین میانه قطر هاله عدم رشد سه ماده مورد بررسی نشان داد )001/0 .(p< میانگین قطر منطقه ممانعت از رشد قارچ به طور معناداری درZOE   بیشتر از Metapex و Sealapex بود.
نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه، ZOE از خاصیت ضدقارچ بیشتری نسبت به Metapex وSealapex  برخوردار
می باشد.
نوع مقاله: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/5/29 | پذیرش: 1396/5/29 | انتشار: 1396/5/29

فهرست منابع
1. Reddy S, Ramakrishna Y. Evaluation of Antimicrobial Efficacy of Various Root Canal Filling Materials Used in Primary Teeth: A Microbiological Study. J Clin Pediatr Dent 2007; 31(3): 195-9. [DOI:10.17796/jcpd.31.3.t73r4061424j2578]
2. Fuks AB. Pulp therapy in primary teeth. In: Pinkham JR, Casamassimo PS, Mc Tigue DJ, Fields HW, Nowak AJ. Pediatric dentistry: Infancy through adolescence. 4th ed, St. Louis, Elsevier Saunders 2005; 375-93.
3. Siqueira JF, Rocas IN. Endodontic microbiology. In: Torabinejad M, Walton RE. Endodontics: principles and practice. 4th ed, St. Louis, Saunders Elsevier 2009; 38-48.
4. Siqueira JF, Rocas IN. Microbiology and treatment of endodontic infections. In: Hargreaves KM, Cohen S. Cohen's pathwayes of the pulp. 10th ed, Philadelphia, Mosby Elsevier, 2011; 559-600. [DOI:10.1016/B978-0-323-06489-7.00015-1]
5. Baumagartner CJ, Siqueria JF, Dedgley CM, Kishen A. Microbiology of endodontic disease. In: Ingle JI, Bakland LK, Baumagartner JC. Ingle's endodontics6. 6th ed, Hamilton, BC Decker Inc, 2008; 221-308.
6. Siqueira JF, Sen BH. Fungi in endodontic infections. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97(5): 632-41. [DOI:10.1016/j.tripleo.2003.12.022]
7. Baumagartner JC, Watts CM, Xia T. Occurence of Candida albicans in infections of endodontic origin. J Endod 2000; 26(12): 695-8. [DOI:10.1097/00004770-200012000-00003]
8. Siqueira JF, Rocas IN. Polymerase chain reaction–based analysis of microorganisms associated with failed endodontic treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97(1): 85-94. [DOI:10.1016/S1079-2104(03)00353-6]
9. Al-shwaimi E. Evaluation of antimicrobial effect of root canal sealers. Pakistan oral & Dent J 2011; 31(2): 432-5.
10. Saha S, Samadi F, Jaiswal JN, Ghoshal U. Antimicrobial activity of different endodontic sealers: An in vitro evaluation. J Indian Society Pedod Prev Dent 2010; 28(4): 251-7. [DOI:10.4103/0970-4388.76151]
11. Lai CC, Huang FM, Yang HW, Chan Y, Huang MS, Chou MY, et al. Antimicrobial activity of four root canal sealers against endodontic pathogens. Clin Oral Invest 2001; 5(4): 236–9. [DOI:10.1007/s00784-001-0135-2]
12. Praveen P, Anantharaj A, Venkataragahavan K, Prathibha S, Sudhir R, Jaya AR. A review of obturating materials for primary teeth. Streamdent 2011; 2(1): 42-4.
13. Ozalp N, Saroglu I, Sonmez H. Evaluation of various root canal filling materials in primary molar pulpectomies: an in vivo study. Am J Dent 2005; 18(6): 347–50.
14. Mortazavi M, Mesbahi M. Comparison of zinc oxide and eugenol, and Vitapex for root canal treatment of necrotic primary teeth. Int J Paed Dent 2004; 14(6): 417–24. [DOI:10.1111/j.1365-263X.2004.00544.x]
15. Desai SH, Chandler N. Calcium Hydroxide–Based Root Canal Sealers: A Review. J Endod 2009; 35(4): 475–80. [DOI:10.1016/j.joen.2008.11.026]
16. Sipert CR, Hussne RP, Nishiyama CK, Torres SA. In vitro antimicrobial activity of Fill Canal, Sealapex, Mineral Trioxide Aggregate, Portland cement and EndoRez. Int Endod J 2005; 38(8): 539–43. [DOI:10.1111/j.1365-2591.2005.00984.x]
17. Mickel A, Nguyen T, Chogle S. Antimicrobial activity of endodontic sealers on Enterococcus faecalis. J Endod 2003; 29(4): 257–8. [DOI:10.1097/00004770-200304000-00006]
18. Fuss Z, Weiss E, Shalhav M. Antimicrobial activity of calcium hydroxide containing endodontic sealers on Enterococcus faecalis in vitro. Int Endod J 1997; 30(6): 397–402. [DOI:10.1111/j.1365-2591.1997.tb00730.x]
19. Gautam, S, and B Rajkumar. Antimicrobial efficacy of Metapex (Calcium hydroxide with Iodoform formulation) at different concentrations against selected microorganisms-An in vitro study. Nepal Med Coll 2011: 13(4); 297-300.
20. Rafiei N, Eftekhar B, Rafiei A, Pourmahdi Borujeni M, Zarrin M. Evaluating the Effectiveness of Iranian and Korean Injectable Intracanal Calcium Hydroxide on Candida albicans, In vitro. Jundishapur J Microbiol 2012; 5(3): 470-3.(persian) [DOI:10.5812/jjm.3409]
21. Kayaoglu G, Erten H, Alac am T, Ørstavik D. Short-term antibacterial activity of root canal sealers towards Enterococcus faecalis. Int Endod J 2005; 38(10): 483-88. [DOI:10.1111/j.1365-2591.2005.00981.x]
22. Himel VT, Mcspadden JT, Goodis HE. Instruments, materials, and devices. In: Cohen S, Hargreaves KM. Cohen's pathways of the pulp. 10th ed, Philadelphia, Elsevier Saunders, 2011; 269-82.
23. Al-Nazhan S, Al-Obaida M. Effectiveness of a 2 % chlorhexidine so lution mixed with calcium hydroxide against Candida albicans. Aust Endod J, 2008; 34(3):133-5. [DOI:10.1111/j.1747-4477.2007.00091.x]
24. Kaplan AE, Picca M, Gonzalez MI, Macchi RL, Molgatini SL. Antimicrobial effect of six endodontic sealers: an in vitro evaluation. Endod Dent Traumatol 1999; 15(1): 42-5. [DOI:10.1111/j.1600-9657.1999.tb00748.x]
25. Siqueira JF, Goncalves R. Antibacterial activities of root canal sealers against selected anaerobic bacteria. J Endod 1996; 22(2): 79-80. [DOI:10.1016/S0099-2399(96)80277-9]
26. Harini Priya M, Sham SB, Sundeep Hegde K. Comparative evaluation of bactericidal potential of four root canal filling materials against microflora of infected non vital primary teeth. J Clin Pediatr Dent 2010; 35(1): 23–30. [DOI:10.17796/jcpd.35.1.u57p4500360g2752]
27. Miyagak DC, de Carvalho EM, Robazza CR, Chavasco JK, Levorato GL. In vitro evaluation of the antimicrobial activity of endodontic sealers. Braz Oral Res 2006; 20(4): 303-6. [DOI:10.1590/S1806-83242006000400004]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دندانپزشکی کودکان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Pediatric Dentistry

Designed & Developed by : Yektaweb