[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1397 ) ::
جلد 14 شماره 1 صفحات 55-66 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تفاوت میزان تکامل دندان های همولوگ مولر دوم و سوم مندیبل در کودکان 7 تا 11 سال با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک و روش دمیرجیان
دکتر تارا ضرابیان، دکتر گلاره حقی آشتیانی، دکتر زهرا غنچه، دکتر محمد جواد خرازی فرد
چکیده:   (557 مشاهده)
زمینه و هدف: ارزیابی مراحل تکاملی دندانی نسبت به رویش دندان با ارزش تر است زیرا زمان رویش دندان کوتاه می باشد و با زمان ظهور دندان ها در دهان تعیین می شود و این رخداد با عوامل موضعی مانند فقدان فضا و عوامل سیستمیک مانند وضعیت تغذیه ای تغییر می کند به منظور محاسبه میزان تکامل دندان ها از روش های مختلفی استفاده شده است و در میان این روش ها، روش دمیرجیان به طور گسترده ای استفاده می شود .این مطالعه با   تا 7 هدف بررسی تفاوت میزان تکامل دندان های همولوگ مولر دوم و سوم مندیبل کودکان  ساله مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بین الملل تهران به کمک 11 روش دمیرجیان انجام شد. 
 نفر 11(  رادیوگرافی پانورامیک 187 مواد و روش ها: در این مطالعه بالینی مقطعی تعداد  ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بین الملل 11 تا 7 پسر )کودک ایرانی 19دختر و تهران انتخاب شدند برای ارزیابی تکامل دندان های همولوگ مولر دوم و سوم مندیبل با استفاده از روش دمیرجیان از دو مشاهده کننده استفاده شد مشاهده کنندگان ابتدا از لحاظ in بررسی روش دمیرجیان کالیبره و سپس میزان validity و tra examiner validity   پانورامیک محاسبه و به صورت 187 روی تعداد  اعلام گشت .روش ارزیابی kappa . ماه بود 1  بار ارزیابی 2  مرحله تکاملی است فاصله 8 تکامل دندانی توسط دمیرجیان شامل هر رادیوگرافی پانورامیک توسط یک شناسه عددی کد گذاری شدند تا مشاهده کنندگان از هویت و سن وجنس بیماران بی اطلاع باشند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 22  صورت گرفت. SPSS  در سمت چپ و راست فرقی نیست و تقریبا در یک مرحله ، یافته ها:  :در مورد مولر دوم مورد مولر سوم سمت راست یک مرحله از سمت چپ 18  در ،هستند اما در مولر سوم مورد سمت راست یک مرحله جلوتر از سمت چپ بوده است که در اینجا 44عقب تر و در تفاوت معنادار است. همچنین اختلاف معناداری بین مراحل تکامل دندانی در دو جنس وجود نداشت. 
نتیجه گیری: تفاوت آماری معناداری بین مولرهای دوم مندیبل که در مرحله تکاملی بالاتری قرار داشتند، دیده نشد اما در مولرهای سوم مندیبل که در مراحل ابتدای تر تکامل بودند، تفاوت آماری معنادار دیده شد مولرها در ابتدای شروع تکامل تفاوت معناداری دارند اما با گذشت زمان، این اختلاف جبران می شود و در مراحل بعدی، تفاوت آماری معناداری دیده نمیشود. 
  رایوگرافی پانورامیک ، روش دمیرجیان ، دندان های همولوگ ، کلمات کلیدی: مینرالیزاسیون
 1 تارا ضرابیان 2 گلاره حقی آشتیانی 3زهرا غنچه 4 محمد جواد خرازی فرد
 
 1 ، .دندان پزشک متخصص اطفال دانشکده دندانپزشکی، پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران  2 .دندان پزشک عمومی، دانشکده  پردیس بین الملل دانشگاه ، دندانپزشکی علوم پزشکی تهران   ، . دندان پزشک متخصص رادیولوژی 3 پردیس بین الملل ، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 4 .مشاور آمار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران   نویسنده مسئول: دکتر گلاره حقی آشتیانی 
 
gelareh.haghi@gmail.com   
 
1 تاریخ دریافت: 9/4/9 6  91/1/11تاریخ پذیرش: 
واژه‌های کلیدی: مینرالیزاسیون، دندان های همولوگ، روش دمیرجیان، رایوگرافی پانورامیک
متن کامل [PDF 1074 kb]   (97 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

فهرست منابع
1. 1 . Sahlstrand P, Lith A, Hakeberg M, Norén JG. Timing of mineralization of homologues permanent teeth-an evaluation of the dental maturation in panoramic radiographs. Swed Dent J. 2013;37(3):111-9.
2. 2 . Marczyńska M, Marczyński R, Chałas R. Molar-Incisor Hypomineralization (MIH)-current knowledge and proposal for therapeutic options. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research.1(10):122-6. [DOI:10.5604/18982395.1227569]
3. 3 . Moorrees CF, Fanning EA, Hunt Jr EE. Age variation of formation stages for ten permanent teeth. Journal of dental research. 1963;42(6):1490-502. [DOI:10.1177/00220345630420062701] [PMID]
4. 4 . Demirjian A, Goldstein H, Tanner J. A new system of dental age assessment. Human biology. 1973:211-27.
5. Koshy S, Tandon S. Dental age assessment: the applicability of Demirjian's method in south Indian children. Forensic science international. 1998;94(1):73-85. [DOI:10.1016/S0379-0738(98)00034-6]
6. 6 . Demirjian A, Goldstein H. New systems for dental maturity based on seven and four teeth. Annals of human biology. 1976;3(5):411-21. [DOI:10.1080/03014467600001671] [PMID]
7. 7 . Mirbeigi S, Safaee A, Haghani J, Azimi N. Assessment of correlation between chronological age and estimated dental age by modified Demirjian metho. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology. 2017;6(1).
8. 8 JAVADINEZHAD S, GHODOUSI A, BAHARLOUEI M. ACCURACY OF AGE ESTIMATION FROM ORTHOPANTOMOGRAPH USING DEMIRJIAN'S METHOD. (2008): 137-142
9. 9 Akhlaghi M, Basiri N, Ghiaee M, Amin Tavakoli M. Correlation between chronological age and developmental status of third molars (A radiographic evaluation). Shahid Beheshti University Dental Journal. 2008 Dec 15;26(3):217-24.
10. Ezoddini Ardakani F, Navab Aazam A, Bashardoost N, Mansoorian H, Ahmadieh MH, Sadat Hosseni SA. Correlation between chronological, skeletal, and dental age on panoramic radiography in patients referred to Yazd dental clinics on 2004-05. Shahid Beheshti University Dental Journal. 2007 Mar 15;24(4):474-84.
11. 11 Hedayati Z, Vafaei MA, Heidari S. Relationship between Chronological, Dental and Skeletal Ages Among 7 to 13 year Old Children. Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences. 2009;10(1):51-9.
12. 12 . Monirifard M, Yaraghi N, Vali A, Vali A, Vali A. Radiographic assessment of third molars development and it's relation to dental and chronological age in an Iranian population. Dental research journal. 2015;12(1):64. [DOI:10.4103/1735-3327.150334] [PMID] [PMCID]
13. 13 . Mohammed RB, Koganti R, Kalyan SV, Tircouveluri S, Singh JR, Srinivasulu E. Digital radiographic evaluation of mandibular third molar for age estimation in young adults and adolescents of South Indian population using modified Demirjian's method. Journal of forensic dental sciences. 2014;6(3):191.
14. 14 . Frucht S, Schnegelsberg C, Schulte-Mönting J, Rose E ,Jonas I. Dental Age in Southwest Germany A Radiographic Study. Journal of Orofacial Orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopädie. 2000;61(5):318-29. [DOI:10.1007/PL00001902] [PMID]
15. 15 . Tostrup IM, Skinnes KR. Methods used on the mandibular third molar to estimate age on adolescent asylum seekers in Norway: UiT Norges arktiske universitet; 2015.
16. 16 . Olze A, Bilang D, Schmidt S, Wernecke K-D, Geserick G, Schmeling A. Validation of common classification systems for assessing the mineralization of third molars. International journal of legal medicine. 2005;119(1):22-6. [DOI:10.1007/s00414-004-0489-5] [PMID]
17. 17 . Priyadarshini C, Puranik MP, Uma S. Dental Age Estimation Methods: A Review. Int J Adv Health Sci. 2015;1(12):19-25.
18. 18 . Bagherian A, Sadeghi M. Assessment of dental maturity of children aged 3.5 to 13.5 years using the Demirjian method in an Iranian population. Journal of oral Science. 2011;53(1):37-42. [DOI:10.2334/josnusd.53.37] [PMID]
19. 19 . Rai B, Kaur J, Jafarzadeh H. Dental age estimation from the developmental stage of the third molars in Iranian population. Journal of forensic and legal medicine. 2010 [DOI:10.1016/j.jflm.2010.04.010] [PMID]
20. 20 . Darji JA, Govekar G, Kalele S, Hariyani H. Age estimation from third molar development a radiological study. 2011.
21. 21 . Solari AC, Abramovitch K. The accuracy and precision of third molar development as an indicator of chronological age in Hispanics. Journal of Forensic Science. 2001;47(3):531-5.
22. 22 . Sarnat H, Kaffe I, Porat J, Amir E. Developmental stages of the third molar in Israeli children. Pediatric dentistry. 2003;25(4):373-7.
23. 23 . Arany S, Iino M, Yoshioka N. Radiographic survey of third molar development in relation to chronological age among Japanese juveniles. Journal of Forensic Science. 2004;49(3):JFS2003372-5. [DOI:10.1520/JFS2003372]
24. 24 . Lee S-S, Byun Y-S, Park MJ, Choi J-H, Yoon C-L, Shin K-J. The chronology of second and third molar development in Koreans and its application to forensic age estimation. International journal of legal medicine. 2010;124(6):659-65. [DOI:10.1007/s00414-010-0513-x] [PMID]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

zarabian T, Haghi Ashtiani G, Ghoncheh Z, Kharazi fard M. Difference in Developmental Stage of Homologous Mandibular Second and Third Molars in Seven to 11 Year Olds Using Panoramic Radiography and Demirjian’s Method . ijpd. 2018; 14 (1) :55-66
URL: http://journal.iapd.ir/article-1-205-fa.html

ضرابیان تارا، حقی آشتیانی گلاره، غنچه زهرا، خرازی فرد محمد جواد. بررسی تفاوت میزان تکامل دندان های همولوگ مولر دوم و سوم مندیبل در کودکان 7 تا 11 سال با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک و روش دمیرجیان . مجله دندانپزشکی کودکان ایران. 1397; 14 (1) :55-66

URL: http://journal.iapd.ir/article-1-205-fa.htmlدوره 14، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دندانپزشکی کودکان ایران Iranian Journal of Pediatric Dentistry
 
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4006