:: دوره 13، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1396 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 1-10 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی تاثیر رفتار بهداشتی والدین روی شاخص هایSiC (پوسیدگی‌های قابل توجه) وپلاک دندانی
دکتر مهرناز کریمی افشار، دکتر ملوک ترابی، دکتر جهانگیر حقانی، دکتر حمیدرضا پوراسلامی، دکتر علی طاهری، دکتر منصوره سالاری
چکیده:   (721 مشاهده)
سابقه و هدف : پوسیدگی دندانی یکی از شایع ترین بیماری های مزمن دوران کودکی است. والدین نقش مهمی در کنترل بروز پوسیدگی در کودکان خود دارند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر  رفتار بهداشتی والدین روی شاخص های  SiC (پوسیدگی های قابل توجه) و پلاک دندانی کودکان دبستانی آنها بوده است.
مواد و روشها : این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی-تحلیلی است که بر روی 200 دانش آموز دختر کلاس اول دبستان شهر کرمان انجام شد. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه شامل وضعیت رعایت بهداشت دهان والدین و کودکان و اطلاعات دموگرافیک و معاینه بالینی کودکان شامل معاینه دندان از نظر پوسیدگی براساس معیارهای WHO و شاخص پلاک دندانی  بود. از آزمون t-test و رگرسیون خطی در سطح معناداری 5% برای آنالیز داده ها استفاده شد.
یافته ها: پاسخ دهندگان در این مطالعه 89% (179نفر)،  والدین  مادر  و بقیه پدران بودند . میانگین سنی والدین33/6±00/34 سال بودند. 126 نفر از پدران (63%) و 100 نفر از مادران (52.5%) تحصیلات دانشگاهی داشتند. میانگین و انحراف معیار دو شاخص SiC و dmft به ترتیب3.25±6.29 و 27/3 ± 25/5 به دست آمد. میانگین شاخص پلاک در گروه  با پوسیدگی بیشتر بطور معنی داری بیشتر بود (0.003p=)میانگین نمره ی عملکرد بهداشتی دریک سوم افرادی که بالاترین dmft را داشتند 1.742±6.87 و در دو سوم بقیه 1.84±7.14بود. بین این دوگروه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت(0.036p=). بین سن والدین و شغل مادران با عملکرد بهداشتی کودکان ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد(0.050p=)و(0.008p=). بین شغل پدران با عملکرد بهداشتی خودشان ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد.( 0.020p=)
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عملکرد بهداشتی والدین رابطه مستقیمی با میزان شیوع پوسیدگی در فرزندانشان دارد.
واژه‌های کلیدی: پوسیدگی دندانی، dmft، SiC، عملکرد بهداشتی والدین، کودکان 7 ساله.
متن کامل [PDF 1511 kb]   (185 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۸


XML   English Abstract   Printدوره 13، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها