دوره 13، شماره 2 - ( بهار و تابستان 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 43-52 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.29252/ijpd.13.2.43


XML English Abstract Print


چکیده:   (1324 مشاهده)
زمینه و هدف:با توجه به تمایل روزافزون دندانپزشکان به استفاده از درمانهای شیمیایی در بیماریهای پریودنتال، موارد تجویز نابجای آنها نیز رو به افزایش است. این مطالعه به منظور بررسی شیوع تجویز نابجای آنتی بیوتیک ها و دهانشویه کلرهگزیدین جهت درمان بیماریهای پریودنتال توسط دندانپزشکان عمومی شرکت کننده در کنگره دندانپزشکی کودکان انجام شد.
 
مواد و روشها:این مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از دو پرسشنامه بر روی60 دندانپزشک عمومی شرکت کننده در کنگره دندانپزشکی کودکان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، صورت گرفت.
 
یافتهها:بیشترین موارد تجویز آنتی بیوتیک (81%) در آبسه های پریودنتال بود در حالیکه در پریودنتیت مقاوم هیچگونه تجویزی صورت نگرفته بود. حدود 60% دندانپزشکان قبل و یا حین درمان آنتی بیوتیک تجویز می کردند. در حالیکه فقط 15% دندانپزشکان در بیماران با پاکتهای بیش از 4 میلی متر دبریدمان و جراحی را مقدم بر تجویز دهانشویه می دانستند. بعلاوه 15% دندانپزشکان در پریودنتیت، اعتقادی به تجویز دهانشویه تنها نداشتند.
 
نتیجه گیری:75 % دندانپزشکان آنتی بیوتیک را به صورت نا به جا تجویز میکردند که 6/66 % آنها نیز طول دوره اشتباهی را در تجویز آنتی بیوتیک در نظر گرفته بودند.
 
 
متن کامل [PDF 1248 kb]   (232 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/6/31 | پذیرش: 1397/6/31 | انتشار: 1397/6/31

فهرست منابع
1. Pejčić A, Peševska S, Grigorov I, et al.Periodontitis as a Risk Factor for General Disorders. Acta Facult Med Naiss. 2006; 23(1):59-65
2. Mariotti A, Hefti AF. Defining periodontal health. BMC Oral Health. 2015;15(Suppl 1):S1-S6. [DOI:10.1186/1472-6831-15-S1-S6] [PMID] [PMCID]
3. Van Dyke TE, Sheilesh D. Risk factors for periodontitis. J Int Acad Periodontol. 2005; 7(1):3-7.4
4. Tariq M, Iqbal Z, Ali J, et al. Treatment modalities and evaluation models for periodontitis. Int J of Pharmaceutical Investig. 2012;2(3):106-122 [DOI:10.4103/2230-973X.104394] [PMID] [PMCID]
5. Krayer JW, Leite RS, Kirkwood KL. Non-Surgical Chemotherapeutic Treatment Strategies for the Management of Periodontal Diseases. Dent clinic North Americ. 2010;54(1):13-33. [DOI:10.1016/j.cden.2009.08.010] [PMID] [PMCID]
6. Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold, Fermin A. Carranza. Carranza's Clinical Periodontology. 12th Edition,2011; chapter 10: 567.
7. Silva N, Abusleme L, Bravo D, et al. Host response mechanisms in periodontal diseases. J of Applied Oral Sci. 2015;23(3):329-355. [DOI:10.1590/1678-775720140259] [PMID] [PMCID]
8. Dar-Odeh NS, Abu-Hammad OA, Al-Omiri MK, Khraisat AS, Shehabi AA. Antibiotic prescribing practices by dentists: a review. Ther Clinical Risk Manag. 2010; 6:301-306. [DOI:10.2147/TCRM.S9736] [PMID]
9. Cunha-Cruz J, Hujoel PP, Maupome G, Saver B. Systemic Antibiotics and Tooth Loss in Periodontal Disease. J dent research. 2008;87(9):871-6. [DOI:10.1177/154405910808700916] [PMID] [PMCID]
10. Palmer NO, Martin MV, Pealing R, Ireland RS. An analysis of antibiotic prescriptions from general dental practitioners in England. J Antimicrob Chemother. 2000; 46:1033-5 [DOI:10.1093/jac/46.6.1033] [PMID]
11. Jaunay T, Sambrook P, Goss A. Antibiotic prescribing practices by South Australian general dental practitioners. Aust Dent J. 2000;45(3):179-186 [DOI:10.1111/j.1834-7819.2000.tb00554.x] [PMID]
12. Al-Haroni M, Skaug N. Incidence of antibiotic prescribing in dental practice in Norway and its contribution to national consumption. J Antimicrob Chemother. 2007; 59:1161-6. [DOI:10.1093/jac/dkm090] [PMID]
13. Kakoei SH, Raoof M, Baghaei F, Adhami SH. Pattern of Antibiotic Prescription among Dentists in Iran. Iran Endod J. 2007; 2(1): 19-23.
14. Sepehri G, Dadolahi Y. Characterization of drug prescribing practices among dentists in Kerman province, 2001. J Dent Sch. 2006; 24 (1) :94-101. (Full text in Persian)
15. Sheikholeslami H, Asefzadeh S. Antibiotics in Qazvin physicians' prescriptions. Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Sciences 1999;8(31-32): 35-41 [In Persian]
16. Ciancio S, Reynard A, Zielezny M, Mather M. A survey of drug prescribing practices of dentists. NY state Dent J. 1989; 55:29-31.
17. Pejčić A, Kesić L, Obradović R, Mirković D. Antibiotics in the Management of Periodontal Disease. Scient J Faculty Med in Niš. 2010;27(2):85-92
18. Nuroloyuni S, Pirzadehashraf A, Nouroloyouni A, Asdagh S and Khabiri B. Investigating the Prevalence of Prescribing Errors in General Dentists Prescriptions. J Phys Pharm Adv. 2015:5(2): 550-5. [DOI:10.5455/jppa.20150205125023]
19. Zahabiyoun S, Sahabi M, Kharazi MJ. Improving Knowledge of General Dental Practitioners on Antibiotic Prescribing by Raising Awareness of the Faculty of General Dental Practice (UK) Guidelines. J Dent (Tehran). 2015;12(3):171-6.
20. Seymour RA.Antibiotics in dentistry-an update. Dent Update. 2013;40(4):319-22. [DOI:10.12968/denu.2013.40.4.319] [PMID]
21. Bassir Shabestari S, Shirinbak I, Nourian AA, et al. Evaluation of the Zanjan General dentist attitudes regarding quantative and qualitative administration of continuing medical education(CME) programs. J Med Edu Dev. 2014; 7 (15) :22-29. (Full text in Persian)
22. Basir shabestari S, sarchami R, shirinbak I, sefidi F. valuation of the effect of the Workshop on drug prescription for oral disease for dental students of Qazvin University of Medical Sciences during