دوره 14، شماره 2 - ( بهار و تابستان 1398 )                   جلد 14 شماره 2 صفحات 21-32 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karimiafshar M, Karimigooghari M, TorabiParizi21 M. Attitude of Kerman dental students towards electronic learning and related factors. ijpd. 2019; 14 (2) :21-32
URL: http://journal.iapd.ir/article-1-218-fa.html
کریمی افشار مرضیه، کریمی گوغری مریم، ترابی پاریزی ملوک. ارزیابی نگرش دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد یادگیریالکترونیکی و عوامل موثر برآن. مجله دندانپزشکی کودکان ایران. 1398; 14 (2) :21-32

URL: http://journal.iapd.ir/article-1-218-fa.html


دانشیار گروه پاتولوژی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
چکیده:   (884 مشاهده)
زمینه و هدف:در سالهای اخیر اطلاعات، تکنولوژی ارتباط و آموزش الکترونیکی نقش بزرگی را در سیستم آموزشی در سطوح بالاتر بدست آورده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد آموزش الکترونیکی وعوامل موثر بر آن بوده است.
مواد و روشها:این مطالعه ی مقطعی–توصیفی روی 307 دانشجوی دندانپزشکی که به روش سرشماری انتخاب شده بودند انجام شد.روش جمع آوری داده ها پرسشنامه شامل اطلاعات فردی،آشنایی با کامپیوتر و میزان استفاده از آن و15 سوال سنجش نگرش که قبلا روایی و پایایی آن انجام و روا و پایا تشخیص داده شده، بود.اطلاعات وارد کامپیوتر شده و با نرم افزار آماریSPSS21 با استفاده از تست هایANOVA ورگرسیون خطی در سطح معنی داری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها:در این تحقیق%57.0 دختر و بقیه پسر بودند.مدت زمان آشنایی با کامپیوتر در 90.2% بیش از 3 سال  و مدت زمان استفاده از کامپیوتر در 70.4% بیش از 3 ساعت در هفته بود. بیشترین میزان نمره در آشنایی افراد در استفاده از مرورگرهای وب(1.37±5.40) بود.69.4%افراد نگرش مثبت داشتند. بین  نمره ی نگرش با سال ورود و جنس دانشحویان ارتباط آماری معنی دار مشاهده نشد. بین آشنایی با کامپیوتر، استفاده از اینترنت، کیفیت سخت افزاری دانشکده  با نگرش ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد.
نتیجه گیری:نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نگرش حدود دو سوم دانشجویان دانشکده دندانپزشکی نسبت به آموزش الکترونیکی مثبت و تجربه ی دانشجویان در استفاده از مرورگر های وب خوب بود. بین کیفیت سخت افزاری و نگرش رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد.
 
متن کامل [PDF 988 kb]   (179 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/4/31 | پذیرش: 1398/4/31 | انتشار: 1398/4/31

فهرست منابع
1. Fincham AG, Shuler CF. The changing face of dental education: the impact of J Dent Educ 2001;65:406-21.
2. Stromso HI, Grottum P, Hofgaard Lycke K. Changes in student approaches to learning with the introduction of computer-supported problem-based learning. Med Educ2004;38:390-8. [DOI:10.1046/j.1365-2923.2004.01786.x] [PMID]
3. 3 .Komerik N.Use of the Internet among dental students in Turkey. J Dent Educ. 2005 Apr;69(4):470-5.
4. Al-Jewair TS1, Qutub AF, Malkhassian G, Dempster LJ. A systematic review of computer-assisted learning in endodontics education. J Dent Educ. 2010 Jun;74(6):601-11.
5. 5 .Grigg P, Stephens CD. Review: computer-assisted learning in dentistry-a view from the UK. J Dent 1998; 26(387):95. [DOI:10.1016/S0300-5712(98)00012-8]
6. 6 .Morrow JA, Pulido MT, Smith PB, McDaniel TF, Willcox AB. Effective use of e-grading in the dental simulation clinic. J Dent Educ. 2014 Jun;78(6):829-37.
7. 7 .Gupta B, White DA, Walmsley AD. The attitudes of undergraduate students and staff to the use of electronic learning Br Dent J. 2004 Apr 24;196(8):487-92. [DOI:10.1038/sj.bdj.4811179] [PMID]
8. 8 .Fayaz A, Mazahery A, Hosseinzadeh M, Yazdanpanah S.Video-based Learning Versus Traditional Method for Preclinical Course of Complete Denture Fabrication. J Dent (Shiraz). 2015 Mar;16(1 Suppl):21-8.
9. 9 .Ariana A, Amin M, Pakneshan S, Dolan-Evans E, Lam AK. Integration of Traditional and E-Learning Methods to Improve Learning Outcomes for Dental Students in Histopathology. J Dent Educ. 2016 Sep;80(9):1140-8.
10. 10 .Sadeghi R, Sedaghat MM, Sha Ahmadi F. Comparison of the effect of lecture and blended teaching methods on students' learning and satisfaction. J Adv Med Educ Prof. 2014 Oct;2(4):146-50.
11. 11 .Brumini G, Spalj S, Mavrinac M, Biočina-Lukenda D, Strujić M, Brumini M. Attitudes towards e-learning amongst dental students at the universities in Croatia. Eur J Dent Educ. 2014 Feb;18(1):15-23. [DOI:10.1111/eje.12068] [PMID]
12. Adewole-Odeshi E. Attitude of Students Towards E-learning in South- West Nigerian Universities: An Application of Technology Acceptance Model. Libr Philos Pract [Internet]. 2014;19.
13. 13 .Mirzaei M, Ahmadipour F, Azizian F. View points of students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences towards e-Learning in teaching clinical biochemistry. Jmed . 2012; 7(2): 67-74[Persian]
14. 14 .Seyde Naghavi M A. Study of Teachers and Students Attitude toward E-learning:Surveying in Iran's E-learning Universities IRPHE 2007, 13(1): 157-176[Persian]
15. Jafari, Navimipour N, Zareie B . A model for assessing the impact of e-learning systems on employees' satisfaction. Computers in Human Behavior 2015; 53: 475-485. [DOI:10.1016/j.chb.2015.07.026]
16. Decˇman M. Modeling the acceptance of e-learning in mandatory environments of higher education: The influence of previous education and gender. Computers in Human Behavior2015; 49 : 272-281. [DOI:10.1016/j.chb.2015.03.022]
17. 17 .Pakseresht S , Khalili-Sabet M , Vahedi MA , Monfared A. comparative study for Knowledge and Attitudes of Virtual and Non Virtual Students towards E-Learning. Resarch in Medical Education.2017;8(4):61 68.[Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.4.61]
18. Latifnejad Roudsari R, Jafari H, Hosseini BL, Esfalani A. Measuring students' knowledge and attitude towards E- learning in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS).Iranian Journal of Medical Education 2011;10(4):364-373. [Persian]
19. 19 .Keshavarz M, Rahimi M, Esmaeili Z. The Effect of e-Learning on the Academic Development of University Students. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2013; 1 (2) :13-21[Persian]
20. Rhema, A, Miliszewska I. Analysis of student attitudes towards e-learning: The case of engineering students in Libya. Issues in Informing Science and Information Technology 2014;11: 169-190. [DOI:10.28945/1987]
21. Hussain I. A study of student's attitude towards virtual education in Pakistan. Turkish Journal of Distance Learning 2007; 8(2), 69-79.
22. 22 .Okhovati M, Sharifpoor Ghahestani E, Islami Nejad T, Hamzezadeh Marzooni M, Motamed Jahroomi M. Attitude, Knowledge and Skill of Medical Students Toward E-Learning Kerman University Of Medical Sciences. Educ Strategy Med Sci. 2015; 8(1) :51-58[Persian]
23. 23 .Sebnmen. Investigation of Students' Attitudes towards e-learning in terms of different variables. Journal of Educational Research and Reviews2015 ;10(1): 81-91. [DOI:10.5897/ERR2014.1980]
24. Dhiman K , Birbal S , Bhim C M. Attitude of University Students towards E-learning in West Bengal. American Journal of Educational Research.2014; 2(8), 669-673. [DOI:10.12691/education-2-8-16]
25. Cheng K. A research study on students' level of acceptance in applying e-learning for business course: A case study on a Technical College in Taiwan. Journal of American Academy of Business.2006; 8(2), 265-272.
26. Zabadi A M , Al-Alawi AH. University Students' Attitudes towards E-Learning: University of Business & Technology (UBT)-Saudi Arabia-Jeddah: A Case Study. International Journal of Business and Management.2016;11(6):286-295. [DOI:10.5539/ijbm.v11n6p286]
27. Mohammadi SD, Hosseini SM, Shaban Ali Fami H, Rajab Beigi M, Eisaei MT. An analysis of the attitudes of instructors towards E-Learning in agricultural Applied-Science education in Iran. Iran J Agric Econ Dev Res. 2008;39(1):99-109. [Persian]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دندانپزشکی کودکان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Pediatric Dentistry

Designed & Developed by : Yektaweb