دوره 15، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1398 )                   جلد 15 شماره 1 صفحات 63-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/ijpd.15.1.63


XML English Abstract Print


دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (460 مشاهده)
مقدمه: سلامت پالپ دندان طی دوران تکامل اپکس ریشه دندانهای دایمی که معمولا طی سه سال اول بعداز رویش انها صورت میگیرد، اهمیت فراروان دارد.هرگونه صدمه به پالپ دندانی طی عفونت اندودنتیک یا تروما ی فیزیکی باعث ایجاد اختلال در تکامل ریشه و بازماندن اپکس میشود. دراین گزارش به بررسی درمان محافظه کارانه ی دندان نابالغ دایمی پرداخته شده است.
 
گزارش مورد: بیمار پسری سالم، نه ساله با پوسیدگی شدید دندان 36 با ریشه نابالغ جهت درمان مراجعه کرده است.پالپ اکسپوز بود و پاسخی به تستهای حرارتی و الکتریکی نشان نمیداد که نشانگر نکروز پالپی بود.این دندان تحت درمان رژنراسیون دوجلسه ای بااعمال داروی داخل کانال قرار گرفت.
 
نتیجه گیری: اگر درمان مناسبی برای درمان دندانهای نابالغ نکروز انتخاب شود،شکل گیری ریشه می تواند ادامه پیدا کند.
 
 
متن کامل [PDF 1013 kb]   (122 دریافت)    

نوع مقاله: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۸/۷/۴ | پذیرش: ۱۳۹۸/۷/۴ | انتشار: ۱۳۹۸/۷/۴

فهرست منابع
1. Huang GT-J. A paradigm shift in endodontic management of immature teeth: conservation of stem cells for regeneration. Journal of dentistry. 2008;36(6):379-86. [DOI:10.1016/j.jdent.2008.03.002] [PMID]
2. Rafter M. Apexification: a review. Dental Traumatology. 2005;21(1):1-8. [DOI:10.1111/j.1600-9657.2004.00284.x] [PMID]
3. Cohen S, Burns R. Pathway of the Pulp, 8. Auflage, Mosby, St Louis. 2002;278.
4. Chueh L-H, Ho Y-C, Kuo T-C, Lai W-H, Chen Y-HM, Chiang C-P. Regenerative endodontic treatment for necrotic immature permanent teeth. Journal of endodontics. 2009;35(2):160-4. [DOI:10.1016/j.joen.2008.10.019] [PMID]
5. Safi L, Ravanshad S. Continued root formation of a pulpless permanent incisor following root canal treatment: a case report. International endodontic journal. 2005;38(7):489-93. [DOI:10.1111/j.1365-2591.2005.00966.x] [PMID]
6. Huang GT-J, Sonoyama W, Liu Y, Liu H, Wang S, Shi S. The hidden treasure in apical papilla: the potential role in pulp/dentin regeneration and bioroot engineering. Journal of endodontics.
7. Sonoyama W, Liu Y, Yamaza T, Tuan RS, Wang S, Shi S, et al. Characterization of the apical papilla and its residing stem cells from human immature permanent teeth: a pilot study. Journal of endodontics. 2008;34(2):166-71. [DOI:10.1016/j.joen.2007.11.021] [PMID] [PMCID]
8. Banchs F, Trope M. Revascularization of immature permanent teeth with apical periodontitis: new treatment protocol? J Endod. 2004;30(4):196-200. [DOI:10.1097/00004770-200404000-00003] [PMID]
9. Chueh L-H, Huang GT-J. Immature teeth with periradicular periodontitis or abscess undergoing apexogenesis: a paradigm shift. Journal of endodontics. 2006;32(12):1205-13. [DOI:10.1016/j.joen.2006.07.010] [PMID]
10. Iwaya Si, Ikawa M, Kubota M. Revascularization of an immature permanent tooth with apical periodontitis and sinus tract. Dental Traumatology. 2001;17(4):185-7. [DOI:10.1034/j.1600-9657.2001.017004185.x]
11. Tziafas D, Kodonas K. Differentiation potential of dental papilla, dental pulp, and apical papilla progenitor cells. Journal of endodontics. 2010;36(5):781-9. [DOI:10.1016/j.joen.2010.02.006] [PMID]
12. Chiba T, Kita K, Zheng YW, Yokosuka O, Saisho H, Iwama A, et al. Side population purified from hepatocellular carcinoma cells harbors cancer stem cell-like properties. Hepatology. 2006;44(1):240-51. [DOI:10.1002/hep.21227] [PMID]
13. Agata H, Kagami H, Watanabe N, Ueda M. Effect of ischemic culture conditions on the survival and differentiation of porcine dental pulp-derived cells. Differentiation. 2008;76(9):981-93. [DOI:10.1111/j.1432-0436.2008.00282.x] [PMID]
14. Shi S, Gronthos S. Perivascular niche of postnatal mesenchymal stem cells in human bone marrow and dental pulp. Journal of bone and mineral research. 2003;18(4):696-704. [DOI:10.1359/jbmr.2003.18.4.696] [PMID]
15. Abe S, Yamaguchi S, Watanabe A, Hamada K, Amagasa T. Hard tissue regeneration capacity of apical pulp derived cells (APDCs) from human tooth with immature apex. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2008;371(1):90-3. [DOI:10.1016/j.bbrc.2008.04.016] [PMID]
16. Sonoyama W, Liu Y, Fang D, Yamaza T, Seo B-M, Zhang C, et al. Mesenchymal stem cell-mediated functional tooth regeneration in swine. PloS one. 2006;1(1):e79. [DOI:10.1371/journal.pone.0000079] [PMID] [PMCID]
17. Andreasen J, Borum MK, Jacobsen H, Andreasen F. Replantation of 400 avulsed permanent incisors. 4. Factors related to periodontal ligament healing. Dental traumatology. 1995;11(2):76-89. [DOI:10.1111/j.1600-9657.1995.tb00464.x]
18. Sabrah AH, Yassen GH, Gregory RL. Effectiveness of antibiotic medicaments against biofilm formation of Enterococcus faecalis and Porphyromonas gingivalis. Journal of endodontics. 2013;39(11):1385-9 [DOI:10.1016/j.joen.2013.05.003] [PMID]