دوره 9، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1392 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 67-72 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.29252/ijpd.9.1.67


XML English Abstract Print


چکیده:   (6739 مشاهده)
مقدمه: تکامل دندانهای انسان یک پروسه ی پیچیده می باشد. هر گونه انحراف از حالت نرمال باعث ایجاد اختلالات تکاملی می شود. فیوژن نوعی آنومالی دندانی می باشد که طی آن دو دندان با هم، دندانی واحد را تشکیل می دهند و گاهی نیاز به درمانهای دندان پزشکی دارد. معرفی مورد: دختر 5/3 ساله ای با شکایت از پوسیدگی دندانی به بخش کودکان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه و با تشخیص فیوژن بین دندان سانترال شیری با یک دندان اضافه، درمانهای پالپ و ترمیمی آن انجام شد.
متن کامل [PDF 589 kb]   (876 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/8/7 | پذیرش: 1393/8/7 | انتشار: 1393/8/7

فهرست منابع
1. Afshar H, Toffighi Daryan M. The occurrence of anomalies of primary anterior teeth and their concurrence with the permanent successors in anomalies in Iranian children. J Mash Dent Sch. 2011; 35(1):1-8.
2. Guimarães Cabral LA, Firoozmand LM, Dias Almeida J. Double teeth in primary dentition: report of two clinical cases. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008;13(1):77-80.
3. Chaudhry SI, Sprawson NJ, Howe L, Nairn RI. Dental twinning. Br Dent J. 1997; 182(5):185-8. [DOI:10.1038/sj.bdj.4809339]
4. Alvarez I, Creath CJ. Radiographic considerations for supernumerary tooth extraction: report of case. ASDC J Dent Child. 1995; 62(2):141-4.
5. Favalli O, Webb M, Culp J 3rd. Bilateral twinning: report of case. ASDC J Dent Child. 1998;65(4):268-71, 230.
6. Sachdeva GS, Malhotra D, Sachdeva LT, Sharma N, Negi A. Endodontic managementof mandibular central incisor fused to a supernumerary tooth associated with a talon cusp: a case report. Int Endod J. 2012; 45(6):590-6. [DOI:10.1111/j.1365-2591.2012.02029.x]
7. Velasco LF, de Araujo FB, Ferreira ES, Velasco LE. Esthetic and functional treatment of a fused permanent tooth: a case report. Quintessence Int. 1997; 28(10):677-80.
8. Atkins CO Jr, Mourino AP. Management of a supernumerary tooth fused to a permanent maxillary central incisor. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1986; 61(2):146-8. [DOI:10.1016/0030-4220(86)90176-3]
9. Mader CL. Fusion of teeth. J Am Dent Assoc. 1979; 98(1):62-4. [DOI:10.14219/jada.archive.1979.0037]
10. Tsurumachi T, Kuno T. Endodontic and orthodontic treatment of a cross-bitefused maxillary lateral incisor. IntEndod J. 2003; 36(2):135-42. [DOI:10.1046/j.1365-2591.2003.00635.x]
11. Duncan WK, Helpin ML. Bilateral fusion and gemination: a literature analysisand case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1987; 64(1):82-7. [DOI:10.1016/0030-4220(87)90121-6]
12. Nik-Hussein NN, Abdul Majid Z. Dental anomalies in the primary dentition: distribution and correlation with the permanent dentition. J Clin Pediatr Dent.1996; 21(1):15-9.
13. Onçag O, Candan U, Arikan F. Comprehensive therapy of a fusion between amandibular lateral incisor and supernumerary tooth: case report. Int Dent J. 2005; 55(4):213-6. [DOI:10.1111/j.1875-595X.2005.tb00318.x]
14. Blaney TD, Hartwell GR, Bellizzi R. Endodontic management of a fused tooth: acase report. J Endod. 1982; 8(5):227-30. [DOI:10.1016/S0099-2399(82)80359-2]
15. Kolenc-Fusé FJ. Tooth agenesis: in search of mutations behind failed dental development. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2004; 9(5):390-5; 385-90.
16. Budd CS, Reid DE, Kulild JC, Weller RN. Endodontic treatment of an unusualcase of fusion. J Endod. 1992; 18(3):133-7. [DOI:10.1016/S0099-2399(06)81314-2]
17. Salcido-García JF, Ledesma-Montes C, Hernández-Flores F, Pérez D, Garcés-Ortíz M. Frequency of supernumerary teeth in Mexican population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2004;9(5):407-9,403-6.
18. Melnik AK. Orthodontic movement of a supplemental maxillary incisor throughthe midpalatal suture area. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1993; 104(1):85-90. [DOI:10.1016/S0889-5406(08)80121-7]
19. Ozden B, Gunduz K, Ozer S, Oz A, Otan Ozden F. The multidisciplinary management of a fused maxillary central incisor with a talon cusp. Aust Dent J. 2012; 57(1):98-102. [DOI:10.1111/j.1834-7819.2011.01637.x]
20. Calişkan MK. Traumatic gemination--triple tooth. Survey of the literature andreport of a case. Endod Dent Traumatol. 1992; 8(3):130-3. [DOI:10.1111/j.1600-9657.1992.tb00450.x]
21. Camm JH, Wood AJ. Gemination, fusion and supernumerary tooth in the primary dentition: report of case. ASDC J Dent Child. 1989; 56(1):60-1.
22. Milazzo A, Alexander SA. Fusion, gemination, oligodontia, and taurodontism. J Pedod. 1982; 6(2):194-9.
23. Kayalibay H, Uzamis M, Akalin A. The treatment of a fusion between the maxillary central incisor and supernumerary tooth: report of a case. J Clin Pediatr Dent. 1996; 20(3):237-40.
24. Kim E, Jou YT. A supernumerary tooth fused to the facial surface of a maxillary permanent central incisor: case report. J Endod. 2000; 26(1):45-8. [DOI:10.1097/00004770-200001000-00012]
25. Solares R, Romero MI. Supernumerary premolars: a literature review. Pediatr Dent. 2004; 26(5):450-8.
26. Açikgöz A, Açikgöz G, Tunga U, Otan F. Characteristics and prevalence ofnon-syndrome multiple supernumerary teeth: a retrospective study. Dentomaxillofac Radiol. 2006; 35(3):185-90. [DOI:10.1259/dmfr/21956432]
27. Shah A, Gill DS, Tredwin C, Naini FB. Diagnosis and management of supernumerary teeth. Dent Update. 2008; 35(8):510-2, 514-6, 519-20. [DOI:10.12968/denu.2008.35.8.510]
28. Weglarz WP, Tanasiewicz M, Kupka T, Skórka T, Sułek Z, Jasiński A. 3D MRimaging of dental cavities-an in vitro study. Solid State Nucl Magn Reson. 2004; 25(1-3):84-7. [DOI:10.1016/j.ssnmr.2003.03.010]
29. Brook AH, Winter GB. Double teeth. A retrospective study of 'geminated' and'fused' teeth in children. Br Dent J. 1970; 129(3):123-30. [DOI:10.1038/sj.bdj.4802533]
30. O'Reilly PM. A structural and ultrastructural study of a fused tooth. J Endod.1989;15(9):442-6 [DOI:10.1016/S0099-2399(89)80180-3]