دوره 10، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1393 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 69-76 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.29252/ijpd.10.1.69


XML English Abstract Print


چکیده:   (5640 مشاهده)
زمینه و هدف: ترومای ناحیه صورت می تواند اثرات منفی چشمگیری بر عملکرد فیزیولوژیک، زیبایی و وضعیت روانی کودکان بگذارد. اداره صحیح و بهنگام صدمات دندانی می تواند از تشدید آسیب و مشکلات آینده پیشگیری کند. هدف این مطالعه ارزیابی دانش و عملکرد خوداظهار والدین کودکان در رابطه با نحوه اداره اورژانس صدمات دندانی بود. روش اجرا: دراین مطالعه توصیفی-مقطعی 284 نفر از مادران دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شش دبستان دولتی دخترانه و پسرانه وارد مطالعه شدند. پرسشنامه استانداردشده و بدون نام، حاوی سوالاتی شامل اطلاعات دموگرافیک، سابقه صدمات دندانی قبلی، دانش مادران در رابطه با نحوه اداره اورژانس صدمات دندانی و نیز عملکرد خوداظهار مادران در برخورد با 4 مورد صدمات تروماتیک دندانی در اختیار آنان قرارگرفت. پرسشنامه‌ها توسط مادران پرشده، پس از یک هفته جمع‌آوری گردید. اطلاعات توسط آزمونهای رگرسیون مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: از مجموع 284 پرسشنامه، تعداد 201 پرسشنامه (81 دختر و 120 پسر) با میزان پاسخ دهی 71% برگردانده شد. میانگین نمره دانش کسب‌شده 7/1±8/2 از مجموع 9 نمره قابل کسب و میانگین نمره عملکرد خوداظهار 2/1±1/4 از مجموع 7 نمره قابل کسب، بود. بین دانش مادران درخصوص اداره اورژانس ترومای دندانی، با متغیرهای دموگرافیک با سن پدر و مالکیت مسکن شخصی رابطه معنی دار وجود داشت. همچنین رابطه معنی داری بین عملکرد مادران با میزان تحصیلات مادر و مالکیت مسکن شخصی مشاهده شد. نتیجه گیری: به منظور آموزش هر چه بیشتر والدین بخصوص مادران در جهت افزایش دانش و نحوه برخورد با تروماهای دندانی اجرای برنامه ها و جلسات آموزشی پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد.
متن کامل [PDF 455 kb]   (811 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1394/7/12 | پذیرش: 1394/7/12 | انتشار: 1394/7/12

فهرست منابع
1. Andreasen YO, Andreasen FM, Andersson L. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. 4th Edition, 2007.
2. Hashim R. Investigation of mothers' knowledge of dental trauma management in United Arab Emirates. Eur Arch Paediatr Dent. 2012 Apr; 13(2):83-6. [DOI:10.1007/BF03262849]
3. Al-Asfour A, Andersson L. The effect of a leaflet given to parents for first aid measures after tooth avulsion. Dent Traumatol. 2008 Oct; 24(5):515-21. [DOI:10.1111/j.1600-9657.2008.00651.x]
4. Santos ME, Habecost AP, Gomes FV, Weber JB, de Oliveira MG. Parent and caretaker knowledge about avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol. 2009 Apr; 25(2):203-8. [DOI:10.1111/j.1600-9657.2008.00620.x]
5. Traebert J, Traiano ML, Armênio R, Barbieri DB, de Lacerda JT, Marcenes W. Knowledge of lay people and dentists in emergency management of dental trauma. Dent Traumatol. 2009 Jun; 25(3):277-83. [DOI:10.1111/j.1600-9657.2009.00779.x]
6. Hegde AM, Kumar KN, Varghese E. Knowledge of dental trauma among mothers in Mangalore. Dent Traumatol. 2010 Oct; 26(5):417-21. [DOI:10.1111/j.1600-9657.2010.00905.x]
7. Glendor U. Aetiology and risk factors related to traumatic dental injuries- a review of the literature. Dental
8. Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential Dental Public Health. First ed. UK: Oxford University Press; 2002.
9. Zaleckiene V, Peciuliene V, Brukiene V, Drukteinis S. Traumatic dental injuries: etiology, prevalence and
10. Glendor U. Epidemiology of traumatic dental injuries--a 12 year review of the literature. Dental traumatology:
11. Ghaderi F, Adl A, Ranjbar Z. Effect of a leaflet given to parents on knowledge of tooth avulsion. Eur J Paediatr Dent. 2013 Mar;14(1):13-6.
12. Casamassimo P, Fields H, McTigue D, Nowak A. Pediatric dentistry: Infancy trough Adolescence. Saunders: USA. 5th Edition. 2013. Chapter 34.
13. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the child and adolescent. Mosby:USA. 9th Edition, 2011. Chapter 21.
14. Arikan V, So¨nmez H.: Knowledge level of primary school teachers regarding traumatic dental injuries and their emergency management before and after receiving an informative leaflet. Dental Traumatology 2012; 28: 101–107. [DOI:10.1111/j.1600-9657.2011.01042.x]
15. Al-Jundi SH. Knowledge of Jordanian mothers with regards to emergency management of dental trauma. Dent Traumatol. 2006 Dec; 22(6):291-5. [DOI:10.1111/j.1600-9657.2005.00371.x]
16. Jabarifar E, Khadem P, Heidari M. Mothers' awareness of dental trauma environmental and individual risk factors and prevention modalities for susceptible elementary pupils of Isfahan/Iran. Brazilian Journal of Dental Traumatology 2011; 2: 50-64.