مجله دندانپزشکی کودکان ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله‌ی دندانپزشکی کودکان ایران‌، به انتشار مقالات پژوهشی اصیل ( Original research article)، گزارش مورد (Case report) و مروری (Review article) در گستره‌ی پژوهش‌های بنیادی، مطالعات اپیدمیولوژیک و مطالعات بالینی در زمینه‌ی سلامت دهان و دندان، اطلاعات زمینه‌ای مرتبط با جمعیت شناسی و سلامت دهان (Knowledge, attitude and behavior on oral health)، درمان‌ها (Clinical trials, treatments method) ، دستورالعمل‌ها (Guide lines)، آموزش نیروهای درمانگر و تیم درمانی در دندانپزشکی کودکان (Education and training) که در هیچ مجله‌ی داخلی یا خارجی چاپ نشده است، می‌پردازد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی کودکان ایران:
http://journal.iapd.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب