مجله دندانپزشکی کودکان ایران- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
- این مجله در آینده نزدیک به فصلنامه ارتقاء خواهد یافت. در این راستا همکاری اساتید، دستیاران و دانشجویان را خواستاریم. - در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه انجمن دندانپزشکی کودکان ایران پایگاه جدید نشریه اطلاع رسانی همگانی نیز در صفحه اصلی سایت انجمن در حال راه‌اندازی می باشد. هدف از راه‌اندازی این پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .و بالا بردن آگاهی های عمومی جامعه در باره سلامت دهان خود و کودکانشان، به ویژه از طریق خود مراقبتی، می باشد. به امید آن که در آینده ای نزدیک به جامعه ای با سلامت دهان مطلوب دست یابیم.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی کودکان ایران:
http://journal.iapd.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب